Hủ tiếu ăn liền
 • Tên sản phẩm: Hủ tiếu trộn bò sate Như Ý Gold
 • Trọng lượng: 75g
 • Qui cách: 12 tô / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Trộn Nam Vang Như Ý Gold 
 • Trọng lượng: 75g
 • Qui cách: 12 tô / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Xào Bò Satế Như Ý
 • Trọng lượng: 70g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Xào Nam Vang Như Ý
 • Trọng lượng: 70g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Xào Thịt Băm Như Ý
 • Trọng lượng: 70g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Nam Vang Như Ý Gold
 • Trọng lượng: 65g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Chay Rau Nấm Như Ý Gold
 • Trọng lượng: 65g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Nam Vang Như Ý
 • Trọng lượng: 60g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Chay Như Ý
 • Trọng lượng: 60g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Sườn Heo Như Ý
 • Trọng lượng: 60g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Nam Vang Hương Bếp
 • Trọng lượng: 65g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Hủ Tiếu Sườn Heo Hương Bếp
 • Trọng lượng: 65g
 • Qui cách: 30 gói / thùng