• Tên sản phẩm: Bột Canh Cao Cấp
 • Trọng lượng: 195g
 • Qui cách: 50 gói / thùng hoặc 30 gói / rổ
 • Tên sản phẩm: Bột Canh Iốt Thiên Hương
 • Trọng lượng: 195g
 • Qui cách: 50 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Bột Canh Tôm Gà Thiên Hương
 • Trọng lượng: 195g
 • Qui cách: 50 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Bột Canh Tôm Thiên Hương
 • Trọng lượng: 10g
 • Qui cách: 600 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Bột Canh Thiên Hương
 • Trọng lượng: 975g
 • Qui cách: