CÂU CHUYỆN THIÊN HƯƠNG

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

Trở thành một trong những Công ty thực phẩm Việt Nam thành công nhất trong giai đoạn 2018 - 2020.

Dựa trên kinh nghiệm sản xuất hơn 50 năm của mình, Công ty sẽ không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và sáng tạo ra những sản phẩm mới dựa trên nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam, mang đến những trải nghiệm hương vị tươi mới nhưng vẫn gần gũi cho người tiêu dùng trên mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

CÔNG TY THÀNH VIÊN

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC